Detektivní a bezpečnostní agentura CZECH SECURITY GUARDS s.r.o spolehlivě střeží osoby, objekty i majetek.

Služby

Czech security guards s.r.o. je společnost zabývající se ochranou osob a majetku v oblasti komerční bezpečnosti. Na trhu se pohybujeme již několik let a díky kvalitnímu přístupu k poskytovaným službám jsme se vypracovali do současné podoby a úrovně. Své schopnosti a dovednosti jsme získali absolvováním prestižních kurzů u soukromých firem, zabývajících se bezpečnostní problematikou. Každý požadavek a služba u zákazníka je velice individuální a tudíž je kompletně rozpracována a vytvořena přímo pro potřeby každého klienta. Protože kvalita provedené práce a její důležitost závisí na celkovém výsledku a spokojenosti zákazníka, klademe veliký důraz na výběr kvalifikovaného personálu, který se pravidelně zúčastňuje školení v nejrůznějších oblastech týkajících se bezpečnosti.

OCHRANA OSOB

Jednou z hlavních činností naší společnosti v poskytování bezpečnostních služeb je ochrana osob. Touto činností se snažíme v nejvyšší možné míře zajistit chráněnou osobu a v maximálně eliminovat případný útok. Každá tato ochranná činnost má svou specifickou stránku a druh, či stupeň ochrany. Naším cílem je poskytnout maximální ochranu s možností co nejméně omezit či ovlivnit naplánovanou činnost a pohyb našeho klienta či chráněné osoby. Každé toto zajištění je velice individuální a v závislosti na situaci, bude zvolen konkrétní druh ochrany a nasazen potřebný počet ochránců a prostředků. Při těchto činnostech se snažíme pracovat co nejdiskrétněji a individuálně přístupovat ke každé chráněné osobě. Využíváme nejmodernějších metod a postupů, pomocí nichž bude určená osoba či skupina, profesionálně chráněna a zajištěna.

OCHRANA A STŘEŽENÍ OBJEKTŮ

Nejen ochrana osob, ale i střežení a ochrana objektů je další naší speciální činností, kterou svým klientům nabízíme. Ne vždy je "včasná" reakce výjezdových ochranných složek tak rychlá a flexibilní a zabezpečovací systém, který vlastní váš dům či podnik v době možného zvýšeného ohrožení či opakovaného vloupání do objektu dostačující. Nabízíme proto tuto službu ochrany objektů nejrůznějšího charakteru, z důvodu nejrychlejší možné míry zareagování na konkrétní hrozbu či útok. Opět je každá tato zakázka velice individuální, vzhledem k druhu ochraně a možných projevů útoku z vnějšího okolí. Tato služba může zahrnovat činnosti od nepravidelných hlídkových kontrol objektů až po maximální 24 hodinový monitoring za pomocí nejmodernějších technik a prostředků. Jsme schopni klientům vzhledem k potřebnému zabezpečení či ochraně, naplánovat tuto službu na míru každému požadavku, ať už se jedná o možnou prevenci či komplexní zabezpečení od vnějšího prostředí.

POŘADATELSKÁ ČINNOST

Mezi další námi poskytované služby patří pořadatelská činnost. Je to opět služba, která vyžaduje speciálně vyškolené osoby, které jsou schopny včas a správně zareagovat na situace, které mohou nastat a svým chováním a kontrolou osob eliminovat nebezpečí, které by mohlo ohrozit ostatní hosty či návštěvníky konkrétní akce. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti používání donucovacích prostředků v rámci zákona a především v oblasti poskytování první pomoci, či protipožární ochrany. Jedná se o specifické prostředí s pohybem a shromažďováním většího počtu osob v určeném prostoru.

BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘEVOZU CENIN A OZBROJENÉ DOPROVODY

Jsou situace, kdy je přítomnost bezpečnostního doprovodu nezbytná, vzhledem k prostředí ve kterém se klient bude pohybovat či plánuje navštívit. Ochránce může být svou přítomností v určitých situacích a prostředí velice důležitý zejména pak, nachází-li se u chráněné osoby nějaká cennost či větší hotovost a riziko přepadení se tímto několikanásobně zvyšuje. Investice do ochranného doprovodu je vzhledem k mnohdy cennému přepravovanému majetku, či hotovosti velice zanedbatelná a v minulosti se již mnohokrát vyplatila.

KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Chcete zvýšit bezpečnost svého domova a své rodiny? Plánujete navštívit nějaké místo, nebo prostředí a nemáte představu o možných rizicích a potřebujete poradit? Plánujete dovolenou a hledáte způsoby jak ochránit rodinu a přátele? Je zde možnost využití naší poradenské činnosti a získat tak přehled o potencionálních hrozbách, či rizicích na nebezpečných místech a možných situacích s tím spojených ať už se jedná o místa vašeho bydliště, dovolené v neznámé oblasti, místa pracovních schůzek, či pro vás jakékoliv neznámé prostředí, nebo situace. Je zde možnost takovýmto neočekávaným situacím předejít a těmto potencionálním hrozbám se vyvarovat pomocí včasného a správného naplánování či zareagování. Pomocí poradenské činnosti jsme schopni vyhodnotit a poukázat na možné nebezpečí a situace, které mohou v dnešní době nastat a poradit vám jak se na tyto situace a prostředí připravit a preventivně reagovat. Jsme tu právě pro vás, abychom vás navedli na správnou cestu a pomohli při výběru vhodných produktů a služeb, které poslouží ke komplexní ochraně vašeho bezpečí.

Detektivní činnost

Nově jsme zařadili do naší nabídky služeb detektivní činnost, kterou provádíme v rámci zjišťování informací a shromažďování materiálů, které budou sloužit výhradně pro vaši potřebu a další použití dle vašeho uvážení. Pokud chcete mít jistotu nebo potřebujete důkazy, či hledáte pravdivou skutečnost, nebo máte podezření že vás partner\ka podvádí. Na tyto a spousty dalších otázek jsme vám schopni odpověďět v případě využití některé z našich služeb z oblasti detektivní činnosti.